Underwriting (úpis rizik) a invalidita

workshop
14. 5. 2019
08:55 - 09:25
Workshopový sál C

Underwriting (úpis rizik) a invalidita

  • Praktické příklady invalidity a jejího posuzování
  • Proces přiznání invalidity a možnosti odvolání
  • Invalidita z pohledu posuzování rizika pojišťovnou a porovnání s jinými pojištěními
  • Příklady pojistitelných forem závažnějších onemocnění včetně prodělané rakoviny
  • Zjednodušený návod co obvykle lze/nelze pojistit
  • Dopady nepravdivě/neúplně zodpovězeného zdravotního dotazníku klientem

 Workshop společnosti Aegon.