bude upřesněno

Panelová diskuse
14. 5. 2019
09:45 - 10:55
Hlavní sál A2

bude upřesněno