Jiří Šindelář

Ředitel investiční divize skupiny Broker Consulting

Jiří Šindelář

Ředitel investiční divize skupiny Broker Consulting
linkedin-icon

Životopis

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí.

Od roku 2008 působil v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Ve stejné roli pokračoval do konce roku 2018 i v integrované České asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Počínaje rokem 2019 řídí nově zřízenou investiční divizi společnosti Broker Consulting, a.s. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s.

Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu. Od podzimu 2017 pak zasedá v řídícím výboru České akademie finančního plánování (ČAFP), nové vzdělávací entity na českém finančně-poradenském trhu.

Kde mne najdete

Regulatorní změny: investice a penze

14. 5. 2019
14:05 - 14:35
Hlavní sál A3

Regulatorní změny: pojištění, hypotéky a reality

14. 5. 2019
14:45 - 15:15
Hlavní sál A3