Michal Musil

Obchodní ředitel, člen představenstva ve společnosti eDO finance

Michal Musil

Obchodní ředitel, člen představenstva ve společnosti eDO finance

Životopis

Michal Musil působí jako obchodní ředitel ve společnosti eDO finance. Na finančním trhu se pohybuje od začátku jeho profesní kariéry, v posledních 10 letech zastával různé obchodní pozice v pojišťovnách a zprostředkovatelských společnostech. V eDO finance je zodpovědný zejména za rozvoj obchodní sítě a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb v rámci stávající obchodní sítě a pro poradce i klienty vyjednává férové podmínky s partnerskými finančními institucemi. Kromě toho se stará také o marketing a rozvoj služeb pro korporátní klienty. Jako člen představenstva eDO finance se navíc podílí na strategickém rozhodování o směřování společnosti. Za klíčové považuje především vzdělávání poradců a zjednodušování procesů díky technologiím.

Kde mne najdete