Optimal-Energy.cz

Optimal-Energy.cz

Čím se zabýváme?

Značka Optimal Energy vznikla sdružením nezávislých energetických poradců působících na trhu od roku 2007. Od začátku bylo cílem energetických poradců umožnit firmám, organizacím, článkům státní správy i jednotlivcům dosáhnout úspor na nákladech za elektřinu a plyn. Těchto úspor dosahovali odbornou pomocí s výběrem nových dodavatelů elektřiny a plynu i konzultací možností dalších úspor.

Naším posláním je vzdělávání odborné i široké veřejnosti. Touto cestou dopomáháme našim klientům k výběru řešení, které bude efektivně a šetrně využívat jejich finanční zdroje.

  • Svým klientům jsme již ušetřili více než 3,1 miliardy Kč (5/2019).
  • Těchto úspor jsme dosáhli díky spolupráci s 22 důsledně vybranými dodavateli.
  • S dodavateli máme striktní smlouvy ohledně ochrany klientů s důrazem na fungování administrativních procesů (splátkové kalendáře, fakturace, …).
  • Vybudovali jsme vlastní analytické oddělení, které profesionálně zpracovává výpovědi klientů, vypracovává analýzy a porvnání nabídek pro klienty z řad domácností, firem i státní správy.
  • Využíváme našich zkušeností z trhu, které jsme měli možnost získávat již od roku 2007.
  • Zažíváme dlouhodobý růst obratu a průběžně navyšujeme i základní kapitál společnosti.
  • Disponujeme největší sítí energetických poradců v České republice, unikátním vzdělávacím systémem (akreditace MŠMT) a vzdělávacími středisky, dále máme i akreditované vysokoškolské vzdělávání našich poradců a manažerů – BBA a MBA.
  • Máme zastoupení v celé zemi, v každém kraji i v každém větším městě.
  • Díky našim zkušenostem a zázemí plánujeme expandovat na další trhy EU.
  • Od poloviny roku 2010 jsme vyvíjeli obchodní aktivity i na Slovensku, kde jsme založili dceřinou společnost Optimal-Energy.sk, s. r. o. Vzhledem k tomu, že jsme změnili v roce 2017 obchodní strategii – navíc na SK je silná regulace, jsme Slovensko opustili a soustředíme maximální pozornost na ČR.